Altele

Consulat itinerant la Bergen 27-28 martie 2023

Scris de Daniel Solheim

În perioada 27-28 martie 2023, reprezentanţii Secţiei Consulare ai Ambasadei României la Oslo se vor deplasa în oraşul Bergen pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă.

Activitatea Consulatului itinerant se va desfăşura la adresa Øvre Ole Bulls Plass 5, 5012 Bergen, în zilele de:

  • 27 martie 2023, între orele 09:30-18:00
  • 28 martie 2023, între orele 09:30-14:00.

Serviciile consulare care vor putea fi oferite cuprind exclusiv:

preluarea datelor în vederea emiterii documentelor de călătorie (paşapoartelor electronice şi titluri de călătorie),

eliberarea pașaportului, dacă acesta se află deja la Secția Consulară (disponibilitatea ridicării pașaportului se poate verifica pe pagina de internet a misiunii diplomatice, rubrica Pașapoarte eliberate la secția consulară)

eliberarea de anumite tipuri de acte notariale.

Atenție!

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, transmisă Secţiei Consulare a Ambasadei României la Oslo, pe adresa de e-mail: oslo.consulara@mae.ro și DOAR dacă există o cerere completată pe portalul www.econsulat.ro.

Vă rugăm să atașați în cerere copii de bună calitate ale tuturor documentelor justificative solicitate și să răspundeți eventualelor completări solicitate prin observațiile transmise pe cererea respectivă.

Vă rugăm să menţionaţi ca subiect al mesajului e-mail ,,Solicitare programare Consulat itinerant Bergen 2023 – pașaport/act notarial (serviciul solicitat)”.

În textul mesajului vă rugăm să menționați și codul cererii completate pe platforma www.econsulat.ro (ex. PE00000).

Nu se iau în considerare cereri transmise în afara intervalului din prezentul comunicat și nici solicitări incomplete.

Solicitările pentru programarea în cadrul consulatului itinerant vor putea fi făcute până joi, 16 martie 2023, orele 16:00 şi trebuie să cuprindă obligatoriu:

• serviciul consular solicitat;

• numele şi prenumele solicitantului;

• codul cererii completate pe portalul www.econsulat.ro ;

• numărul de telefon mobil și adresa de e-mail (dacă se preferă o altă adresă decât cea de pe care a fost transmisă solicitarea), în vederea contactării solicitantului, în cazul în care sunt necesare clarificări.

După primirea cererilor, Secţia Consulară va contacta solicitanţii pentru informații suplimentare privind ora și data programarii, documente necesare etc.

În funcţie de fiecare caz în parte, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de documente suplimentare.

În situația în care dosarul este incomplet, cererea NU va putea fi procesată.

Cetăţenii români care vor solicita servicii consulare trebuie să prezinte la data programării documentele necesare preluării cererii (acte de identitate româneşti valabile, acte de stare civilă etc.) în original şi fotocopie color de foarte bună calitate.

Taxa pentru cererile de pașapoarte simple electronice este de 649 NOK și se va putea plăti doar cu cardul bancar (prin POS) și numai excepțional, pentru motive tehnice, plată cash. Precizăm faptul că taxa poate suferi modificări, în funcție de cursul valutar.

Pentru transmiterea ulterioară a pașaportului prin poștă, este necesar să menționați această opțiune și să prezentați la programare un plic autoadresat, timbrat în valoare de 260 NOK. În fiecare plic pot fi trimise maximum două pașapoarte.

Noul pașaport poate fi expediat prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

Informații și reguli pentru prevenirea raspândirii virusului COVID-19

• la intrare și în incintă vor fi asigurate soluții pentru igienizarea mâinilor

• nu se asigură acces la toalete pentru solicitanți;

• publicul nu poate aștepta în spațiul de lucru în afara orelor de program;

• este permisă prezența a maximum 5 solicitanți în spațiul de lucru;

• păstrarea distanței interpersonale de minimum un metru

• fiecare persoană trebuie să respecte timpii de programare, motiv pentru care publicul este rugat să se prezinte cu maxim 15 minute înainte de ora programării.

sursa: Facebook – Ambasada României în Norvegia

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu