Altele

Hristos a Înviat!

Scris de Daniel Solheim

Învierea lui Isus Hristos

În ziua(A) dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. 

A alergat la Simon Petru şi la celălalt(B) ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus”. 

Petru(C) şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt.

 Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt. 

S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile(D) de pânză jos, dar n-a intrat. 

Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. 

Iar ştergarul(E), care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc, singur. 

Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el şi a văzut, şi a crezut. 

Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură(F), Isus trebuia să învieze din morţi. 

10 Apoi, ucenicii s-au întors acasă.

Isus Se arată Mariei

11 Dar(G) Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. 

12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare. 

13 „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus”. 

14 După ce(H) a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu ştia că este Isus. 

15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi duce să-L iau”. 

16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!” adică „Învăţătorule!” 

17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii(I) Mei şi spune-le că Mă(J) sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul(K) Meu şi Dumnezeul vostru.” 

18 Maria Magdalena s-a(L) dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.

Isus Se arată ucenicilor

19 În(M) seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 

20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii(N) s-au bucurat când au văzut pe Domnul. 

21 Isus(O) le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum(P) M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 

22 După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! 

23 Celor ce(Q) le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Isus Se arată şi lui Toma

24 Toma, zis(R) Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 

25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. 

26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!” 

27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi(S) degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios”. 

28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 

29 „Tomo” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice(T) de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Rostul celor scrise aici

30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe(U) alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 

31 Dar(V) lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi(W), crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Evanghelia dupa Ioan, capitolul 20

Biblia, traducerea Cornilescu 1924

– revizuita 2014, 2020

Sursa:

www.biblegateway.com/passage/%3fsearch=Ioan%2b20&version=RMNN&interface=amp

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu