NAV

NAV: Modificări ale reglementărilor și tarifelor începând de la 1. ianuarie 2023

Scris de Daniel Solheim

Mai jos, găsești lista completă a celor mai importante modificări ale reglementărilor și tarifelor care au intrat în vigoare la 1. ianuarie 2023. Lista va fi completată ulterior pe site-ul NAV, cu rezerva că pot apărea modificări.

Indemnizații de zi:

Cu începere de la 1. ianuarie 2023:
Suplementul la alocația pentu copil pentru ambii întreținători

Acum, ambii întreținători pot primi suplement, dacă ambii primesc indemnizații de la NAV (dagpenger). Poți depune cererea pentru suplementul la alocație prin a specifica numărul de copii pe care îi ai în cerere. Dacă ți-a fost respinsă cererea anterior, poți informa NAV că dorești suplementul la alocația pentru copil.

Efectuarea concediului de odihnă cu drept la indemnizație de la NAV

Dreptul la concediu cu idemnizație de la NAV (dagpenger) este revocat cu începere de la 1. ianuarie. Toți cei care mai au zile de concediu restante, le pot folosi până la data de 31 ianuarie.

Nouă reglementare pentru suplementul la concediul de odihnă

În 2023 vine o nouă reglementare pentru suplementul de concediu de odihnă la indemnizația NAV (dagpenger). Toți cei care au primit indemnizație de la NAV mai mult de 8 săptămâni în 2022, primesc un suplement în 2023. Suplementul de concediu va fi de 9.5 % din totalul indemnizației NAV (dagpenger) pe care ai primit-o în 2022. Suplementul va fi plătit în iunie.

Simplificarea regulilor de reluare a indemnizației NAV

În 2022 se relua plata indemnizației NAV chiar dacă ai avut o perioadă de oprire de mai mult de 52 de săptămâni, dacă oprirea indemnizației s-a datorat faptului că ai participat la măsuri în vederea revenirii pe piața muncii, ai satifăcut stagiul militar, ai fost bolnav sau ai fost însărcinată. Această excepție este revocată de la 1. ianuarie.

Reguli de tranziție pentru persoanele disponibilizate din industria peștelui sunt revocate

Anterior, angajatii disponibilizați din industria peștelui aveau posibilitatea de a primi indemnizație de șomaj tehnic pentru o perioadă maximă de 52 de săptămâni în ultimele 18 luni.

De la 1. ianuarie 2022, disponibilizații din industria peștelui puteau primi indemnizație de șomaj tehnic timp de 26 de săptămâni în ultimele 18 luni. Au fost implementate reglementări de tranzitorii pentru disponobilizări înaionte de 1. ianuarie 2022. Aceste reglementări tranzitorii sunt acum revocate, cu începere de la 1. ianuarie 2023.

Cu începere de la 1. februarie 2023:
Nou tarif pentru suplementul la alocația pentru copil

De la 1. februarie suplementul este majorat de la 17 coroane la 35 de coroane pe zi.

Indemnizația pentru măsuri în vederea revenirii pe piața muncii (tiltakspenger)

Noi tarife cu începere de la 1. ianuarie 2023:

 • tarif pe zi: 268 coroane
 • suplement pentru copil: 52 coroane / zi
AAP – Arbeidsavklaringspenger / Indemnizația tranzitorie pentru clarificarea situației de muncă

Suplementul pentru copil la această indemnizație se maorează la 35 de coroane/zi cu începere de la 1. februarie 2023.

Subvenție pentru îngrijirea copilului pentru mamă singură, tată singur sau urmaș care este în activitate de muncă.

De la 1 ianuarie 2023 se fac modificări ale tarifelor maxime pentru subenția pentru părinți singuri sau urmaș aflat în actvitate de muncă:

 • pentru primul copil: 52.428 coroane / an
 • pentru doi copii: 68.400 coroane / an
 • pentru trei sau mai mulți copii: 77.520 coroane / an
Subvenții suplimentare

De la 1. ianuarie 2023 vor fi aplicate modificări ale tarifelor subvențiilor suplimentare conform reglementărilor pentru subvențiile suplimentare. Tarifele au fost ajustate în sus, după cum reiese în lista de mai jos.

Subvenții pentru persoanele care efectuează programe legate de revenirea în muncă sau activitate (măruri sau formare profesională aprobată de NAV).

Subvenție pentru manuale și material didactic colegiu/universitate/școală de specialitate822 coroane pe lună
Subvenție pentru manuale și material didactic liceu411 coroane pe lună
Subvenție pentru cheltuieli legate de locuință4519 coroane (tarif maxim) pe lună
Subvenție pentru călătoria spre domiciliu2,62 coroane / km
Subvenție pentru mutare2,62 coroane / km
Subvenție de călătorie pentru promovarea mobilității geografice2,62 coroane / km
Subvenție pentru călătorii zilnice2,62 coroane / km
Subvenția pentru îngrijirea copiilor

Noile tarife maxime valabile de la 1. ianuarie 2023:

 • pentru primul copil: 58.428 coroane/an
 • pentru doi copii: 68.400 coroane/an
 • pentru trei sau mai mulți copii: 77.520 coroane/an
Pensia de vârstă

Tariful pentru nivelul minim de pensie pentru pensionari singuri, cu pensie minimă, este majorat cu 4000 coroane / an de la 1 ianuarie 2023.

Dacă ești pensionar cu pensie minimă și ai perioada completă de contribuție (40 de ani), asta înseamnă că pensia ta crește cu 333 de coroane pe lună.

Dacă ai perioada de contribuție mai scurtă decât 40 de ani, suma de subvenție va fi echivalent mai mică.

Majorarea se plătește cât mai repede posibil, probabil în aprilie sau mai, cu plata retroactivă de la 1. ianuarie 2023.

Suplementul de întreținător

Pănă la 1. ianuarie 2023, suplementul complet pentru soți va fi a fost echivalentul a 25 % din nivelul minim de pensie cu tarif ridicat. De la 1 ianuarie, suplementul complet pentru întreținător va fi redus la 67% din această sumă

Pănă la 1. ianuarie 2023, suplementul complet pentru copil a fost echivalentul 20 % din nivelul minim de pensie cu tarif ridicat pentru fiecare copil. De la 1. ianuarie 2023, suplementul complet va fi redus la 67 % din această sumă.

AFP – Pensia contractuală în sectorul public
 • Anumite venituri obținute în legătură cu munca cu persoane refugiate din Ucraina, nu duc la o reducere a AFP-ului. Această scutire este prelungită până la 30. iunie 2023.
 • Anumite venituri din muncă obținute în legătură cu TISK (testare, izolare, anchetă epidemiologică și carantină) sau vaccinarea cu covid-19 nu reduc AFP. Această scutire este prelungită până la 30. iunie 2023.
 • Mărimea suplementului pentru soți va fi redusă de la 1. ianuarie 2023. Pănă la 1. ianuarie 2023, suplementul complet pentru soți va fi a fost echivalentul a 25 % din nivelul minim de pensie cu tarif ridicat. De la 1 ianuarie, suplementul complet soți va fi redus la 67% din această sumă
Subvenția pentru înmormântare

De la 1. ianuarie 2023, tariful pentru îndemnizația completă de înmormântare, bazată pe criterii de resurse, se va modifica de la suma actuală de 26.011 coroane la 26.999 coroane. Deductibila pentru subvenția transportului pe carul mortuar este de 10 % din acest tarif, iar din acest motiv va crește de la 2601 la 2699 coroane.

Subvenția de bază și auxiliară (Grunnstønad și hjelpestønad)

Noi tarife de la 1. ianuarie 2023:

Subvenția de bază:

 • tarif 1 pe an: 8.462 coroane
 • tarif 2 pe an: 12.916 coroane
 • tarif 3 pe an: 16.925 coroane
 • tarif 4 pe an: 24.931 coroane
 • tarif 5 pe an: 33.788 coroane
 • tarif 6 pe an: 42.201 coroane

Subvenția auxiliară:

 • tarif 1 pe an: 15.161 coroane
 • tarif 2 pe an: 30.322 coroane
 • tarif 3 pe an: 60.644 coroane
 • tarif 4 pe an: 90.966 coroane
Indemnizația de invaliditate

Toți cer care primesc indemnizație de invaliditate conform tarifului minim în ianuarie 2023, vor primi o plată unică de 3000 de coroane. Plata se va efectua între data de 1. februarie și 1. martie.

Indemnizații de îngrijire, asistență și formare profesională

Modficări de la 1. ianuarie:

Părinte singur cu copil/copii
 • NAV nu mai trebuie notificat cu privire la împărțirea zilelor de îngrijire unui părinte cu custodie, noului soț sau conviețuitor. Atât persoana care renunță la zile, cât și cea care primește zile trebuie să își anunțe angajatorul.
 • Dacă împărțiți zile cu celălalt părinte, acum puteți aloca zile liber, indiferent de acordul de vizitare.
 • Puteți solicita să fiți considerat ca îngrijitor unic atunci când celălalt dintre părinții copilului se află în închisoare sau îndeplinește serviciul militar.
Zile pentru îngrijirea copilului
 • Pe lângă faptul că puteți solicita zile suplimentare de îngrijire pentru copiii care au o boală cronică sau un handicap, de la 1 ianuarie 2023 puteți aplica și pentru zile de îngrijire suplimentară pentru copiii cu o boală de lungă durată. Boala copilului trebuie să conducă la un risc semnificativ mai mare de absență de la serviciu.
Indemnizație de îngrijire a copilului
 • Se abrogă Regulamentul 25 martie 1997 nr.263 prin care bolile și dizabilitățile acordă prelungirea dreptului la indemnizație de îngrijire conform Legii asigurărilor naționale secțiunea 9-6 al doilea paragraf.
 • Angajatorul este obligat să discute cu reprezentanții sindicatului dacă alocația de îngrijire ar trebui acordată pentru perioade mai scurte decât zilele întregi.
 • Indemnizația de îngrijire pentru un angajat care are grijă doar de un copil bolnav cronic sau de lungă durată sau cu dizabilități de peste 12 ani este rambursată integral.
 • Când NAV plătește indemnizație de îngrijire, acum trebuie să aveți adeverință de medic din a 4-a zi de absență pentru perioade consecutive.
 • Dacă schimbați angajatorul, noul angajator vă poate solicita să prezentați o declarație de la angajatorul anterior despre câte zile ați primit indemnizație de îngrijire în anul calendaristic în care are loc angajarea.
 • Liber profesioniștii (frilanseri) sau persoanele care desfășoară activități independente care îngrijesc doar un copil bolnav cronic sau de lungă durată sau cu handicap peste 12 ani primesc indemnizație de îngrijire din prima zi de absență.
Indemnizația de îngrijire în ultima fază a vieții
 • În faza finală a vieții, alocația completă de îngrijire poate fi acordată până la două persoane în același timp pentru îngrijirea aceleiași persoane.
 • Dacă sunt mai mulți solicitanți pentru indemnizația de îngrijire la sfârșitul vieții, aceștia pot folosi același certificat medical.
Indemnizație pentru instruire în vederea îngrijirii copilului
 • Nu mai este nevoie să ai custodia zilnică a copilului pentru a putea avea dreptul la indemnizație pentru instruirea în vederea îngrijirii copilului. Instruirea trebuie, în continuare, să fie necesară pentru ca tu să poți avea grijă de copil.
Indemnizația pentru concediul medical
 • se pot face excepții de la obligativitatea de a trimite adeverința medicală către angajator în termen de 14 zile. Excepția este valabilă îîn situații în care nu a fost posibil pentru salariat să trimită adeverința medicală.
 • Regulile pentru calcularea indemnizației concediului medical la venituri atât ca angajat cât și ca liber profesionist sunt modificate. Asta înseamnă că venitul lunar calculat în funcție de suma-bază a indemnizației de boală din perioada suportată de angajator va fi comparată cu venitul raportat către registrul angajaților în ultimele 12 luni. În cazul în care diferența este mai mare de 25%, suma-bază de calcul pentru idemnizația de boală va fi calculată discreționar.
 • Dreptul la suplement pentru concediul de odihnă din indemnizația de boală, fiind beneficiar al indemnizației NAV, a fost reintrodus. Toți cei care au primit indemnizații NAV sau indemnizații de boală din postura de beneficiari aiindemnizației NAV timp de mai mult de 8 săptămâni în anul 2022, vor primi un suplment de concediu în 2023. Acest suplement este de 9,5% pentru zilele cu indemnizație de boală în 2022.

sursa: NAV.no

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu