Știri

Norvegia a fost condamnată marți de CEDO în 9 cauze legate de protecția copilului, iar joi achitată în alte 12 cauze

Scris de Daniel Solheim

Marți, în această săptămână, a venit primul val din lunga serie de decizii din această săptămână în urma plângerilor adresate CEDO împotriva Norvegiei. Șapte din nouă reclamanți primesc despăgubiri în valoare de 25.000 euro.

Deciziile anunțate marți s-au aflat în dosarul Norvegiei de mai mulți ani. Cele mai vechi plângeri sunt din anul 2017, în timp ce mai multe sunt din 2018 și 2019. Toate se referă fie la adopția forțată, fie la preluarea custodiei.

În baza listelor anunțate săptămâna trecută, se pare că erau trei cazuri în care urma să se pronunțe un verdict marți, dar deciziile publicate acum arată că mai multe plângeri au fost combinate pentru o judecare comună. Acest lucru este valabil în special pentru cazul K.F. și alții vs. Norvegia, în care sunt reunite șase plângeri care privesc adopția forțată.

”Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment” a consemnat CEDO. (Având în vedere subiectul similar al plângerilor, Curtea consideră că este oportună examinarea lor împreună într-o singură decizie)

Șapte reclamanți primesc despăgubiri

În plus a fost pronunțată o decizie din dosarul D.R. și alții vs. Norvegia, în care două reclamații au fost combinate pentru o judecare comună. În ambele cazuri este vorba de programul de vizită după preluarea custodiei.

În final a fost pronunțată o decizie și în cazul S.S. și J.H. vs. Norvegia, care se referă la preluarea custodiei și adopție forțată.

Toate cele nouă cazuri au fost finalizate în comitete cu trei judecători, iar în toate cele nouă cazuri CEDO concluzionează cu faptul că prevederile articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la viața de familie, au fost încălcate, în conformitate cu reglementările care au fost evidențiate în cazuri anterioare, în special în decizia completului din camera mare a curții în cazul Stand Lobben.

În șapte din nouă cazuri se acordă reclamanților suma de 25.000 de euro cu titlu de despăgubiri. În două din cazuri nu se acordă despăgubiri.

Încă 12 decizii vor fi pronunțate joi

Pentru ziua de joi, 14. septembrie, Tribunalul a anunțat decizii în încă 12 cauze. Printre reclamanți se numără cetățeni din Norvegia, Nigeria, Polonia, Portugalia, Turcia și Rusia.

În toate cele 12 cauze este vorba de dreptul la viața de familie sau art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în legătură cu decizii Serviciului de Protecție al Copilului de plasament în cămine foster, dreptul la vizită și adopție forțată.

Procedură simplificată

În ultimii ani, cele mai multe cauze împotriva Norvegiei au fost decise prin procedură simplificată în comitetul Curții, deoarece acestea privesc chestiuni despre care CEDO consideră că au fost deja suficient clarificate în jurisprudența curții.

CEDO, prin două decizii în Marea Cameră și o serie de decizii în Camere, a stabilit directivele care acum stau la baza echilibrării dreptului la viața de familie cu binele suprem al copilului. Nu este cunoscut care din formele de procedură vor fi aplicate în cauzele care urmează a fi decise.

Jurisprudența CEDO a fost ulterior preluată de Curtea Supremă de Justiție din Norvegia în trei decizii ale Camerei Mari a Curții Supreme și, ulterior, a fost precizată și într-o decizie de Cameră.

sursa: Rett24.no


Al doilea lot de dosare judecate de CEDO în această săptămână conține 12 cauze în care reclamanții nu au reușit să convingă Curtea că dreptul al viața de familie a fost încălcat.

În această săptămână, Curtea Europeană a Drepturilor Omului golește grămada de plângeri privind Serviciul de Protecție al Copilului aduse împotriva Norvegiei, unde multe au fost pe rol în ultimii șase ani. Chestiunile centrale din tematica acestor cauze au fost clarificate prin decizia de Mare Cameră din cazul Strand-Lobben și încă câteva decizii de Cameră ulterioare.

De atunci, mai multe zeci de dosare au rămas în așteptarea unei decizii conform acelorași directive, iar săptămâna trecută CEDO a anunțat că se va face ordine în teancul de restanțe. Marți au fost pronunțate decizii în nouă cauze. Toate acestea au fost decise prin procedură simplificată în comitet, o formă de judecată utilizată atunci când CEDO consideră că plângerile se referă la chestiuni clarificate de CEDO anterior. Acest lucru înseamnă că niciuna din cauze nu primește o justificare exhaustivă a deciziei Curții.

Toate cele nouă decizii date de CEDO marți au concluzionat cu faptul că dreptul la o viață de familie, conform art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fusese încălcat.

Joi au fost prezentate deciziile Curții pentru cel de-al doilea lot. De data aceasta urmau să fie soluționate 12 plângeri. Printre petenți se află cetățeni din Norvegia, Nigeria, Polonia, Portugalia, Turcia și Rusia.

Au fost respinse

La fel ca în deciziile de marți, și acestea au fost soluționate în comitet, dar spre deosebire de deciziile de marți, acestea au fost respinse din motive materiale ca fiind vădit nefondate sau lipsite de temei (ill-founded).

«In the light of the above, the Court finds that the interference with the applicant’s right to respect for his family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus “necessary in a democratic society”, for the purposes of Article 8 § 2. It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention and must be rejected in accordance with Article 35 § 4», a consemnat Curtea, de exemplu, în decizia din cazul A.G. v Norway.

Unele din cauze erau mai vechi decât cauza Strand-Lobben

Mai multe din plângerile din al doilea lot privesc decizii luate de instanțele de judecată norvegiene înainte de decizia pronunțată în toamna anului 2019 în cauza Strand-Lobben.

În decizia R.I. v Norway, cu privire la respingerea apelului de către Curtea Supremă de Justiție, cu două luni înainte de pronunțarea deciziei în cazul Strand-Lobben, CEDO remarcă următoarele:

«The Court’s task in a case such as the present is not to substitute itself for the domestic authorities in the exercise of their responsibilities for the regulation of the care of children and the rights of parents whose children have been taken into public care, but rather to review under the Convention the decisions taken by those authorities in the exercise of their power of appreciation (see Strand Lobben and Others, cited above, § 210). In view of the above elements, the Court considers that the domestic courts gave relevant and sufficient reasons showing that there were “exceptional circumstances” in which the decision to replace foster care with adoption was justified by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests.»

Cel puțin cinci din plângeri se referă la cauze decise după pronunțarea deciziei în cazul Strand-Lobben, decizie la care se puteau raporta instanțele norvegiene. Între acestea este și o plângere împotriva deciziei de Mare Cameră a Curții Supreme de Justiție pronunțată în 2020, care a fost, deci, respinsă.

Cea mai recentă cauză din acest lot, T.H. v Norway, se referă la un apel respins din toamna anului 2020. În acest caz, CEDO menționează următoarele: «The Court has also considered the various measures overall and examined the applicant’s arguments relating to earlier stages of the child welfare case but it has been unable to identify any shortcomings that would indicate a violation of Article 8 of the Convention on that basis. In the light of the above elements, the Court finds that the interference with the applicant’s right to respect for his family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus “necessary in a democratic society”, for the purposes of Article 8 § 2.»

23 de condamnări în total

Este important de reținut că CEDO, ca de obicei în astfel de cazuri, are posibilitatea legală de a respinge cauze pe motive de materiale, pe fond. Acest lucru este în contrast cu practica instanțelor norvegiene, care în astfel de situații pronunță o achitare.

În comunicatul de presă, CEDO menționează că Norvegia a fost condamnată în 14 cauze privind protecția copilului în ultimii zece ani. Aici nu sunt incluse cele nouă decizii din această săptămână, deoarece o numărătoare efectuată de Rett24 în 2021 a rezultat în 13 cazuri.

Într-o astfel de situație, există un motiv rezonabil de a presupune că numărul total de cazuri în care Norvegia a fost condamnată la CEDO pentru cazuri de protecție a copilului este 23.

sursa: Rett24.no


Imagine de ansamblu asupra hotărârilor CEDO – 1959 – 2022

Graficul oferă o imagine de ansamblu asupra numărului de cauze procesate de CEDO, inclusiv proporția de condamnări pentru încălcări ale drepturilor omului. În prezentarea generală sunt incluse doar condamnările și achitările.

Cifrele sunt din perioada 1959-2022 inclusiv.

cu roșu: condamnări,
cu galben: cauze respinse

Baza numerică pentru grafic o găsiți pe site-ul Instituția Norvegiană pentru Drepturile Omului (nhri.no).

sursa: NHRI.no

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu