Altele Clubul Femeilor

DIVORȚUL ÎN NORVEGIA – MEDIEREA

Scris de Daniel Solheim
VREAU SĂ DIVORȚEZ – CE AM DE FĂCUT?
PARTEA 1. MEDIEREA

Medierea între părinți este impusă prin lege atunci când aceștia au copii comuni cu vârste sub 16 ani.

Medierea este impusă atât în temeiul Legii căsătoriilor cât și cel al Legii copilului

Medierea este o măsură publică pusă la dispoziție în cazul încetării coabitării. Intenția medierii este ca voi, în rolul de părinți, să ajungeți la o înțelegere în legătură cu responsabilitatea părintească, programul de vizită și domiciliul fix la care va locui copilul.

Următorii părinți trebuie să se prezinte la 1 oră de mediere obligatorie:
  • toți părinții (căsătoriți sau care trăiesc în concubinaj) cu copii comuni care au vârste sub 16 ani și care solicită separarea în cazul încetării coabitării.
  • părinți care intentează proces în instanță în vederea responsabilității părintești, programului de vizită și a domciliului fix al copilului, conform legii copilului.
Obiectivul medierii

Obiectivul medierii este de a îi face pe părinți să ajungă la un contract bun pentru copiii lor privind:

  • responsabilitatea părintească
  • domiciliul fix al copilului/copiilor
  • programul de vizită
  • eventuale chestiuni practice

Contractul trebuie să fie în scris și să ia în considerare binele suprem al copiilor. Mediatorul îi va ajuta pe părinți să ajungă la un astfel de consens.


De reținut:

Rețineți că chiar dacă primiți ajutorul unui mediator pentru a discuta problemele și a întocmi un contract, voi, părinții sunteți cei care decid cum doriți să rezolvați situația copiilor voștri.


Voi sunteți cei care știți care sunt soluțiile care vor funcționa și voi sunteți cei care au răspunderea pentru contractul pe care îl încheiați. Mediatorul nu are nicio putere sau autoritate asupra rezultatului contractului vostru. Părinții au drepturi depline de a accepta sau de a refuza propuneri pentru un contract.

Medierea și certificatul de mediere

Prima ședință de mediere este obligatorie.

Asta înseamnă că aveți amândoi obligația de a vă prezenta, și va trebui să vă prezentați împreună și în același timp la ședința/ședințele de mediere. Va trebui să rămâneți în ședință întreaga oră a acesteia pentru a îndeplini cerința obligativității de prezentare.

În urma acestei ședințe, mediatorul va printa un certificat de mediere (meklingsattest). Acesta este valabil timp de 6 luni și va fi atașat cererii de separare alături de celelalte documente solicitate.

Se pot oferi până la 7 ore de mediere gratuită. În cazul în care părinții nu ajung la o înțelegere în cursul primei ședințe de mediere, aceștia sunt îndemnați să participe mai departe la mediere în cazul în care mediatorul consideră că medierea poate duce la un contract.

Medierea este necesară, de asemenea, pentru a abține alocația majorată pentru copil.

Certificatul de mediere este necesar și pentru deschiderea unui proces în instanță. Partea care nu se prezintă la mediere nu primește certificat de mediere.

Cine efectuează medierea și unde se desfășoară ședințele de mediere?

Medierea se efectuează la unul din birourile de protecție a familiei din cadrul Bufdir sau la un mediator extern.

Contactează biroul local de protecție a familiei pentru a face o programare.

În plus există mediatori acreditați care pot efectua medierea în afara biroului de protecție a familiei, vezi aici lista mediatorilor acreditați din toată țara.

Toți mediatorii trebuie să dețină cunoștințe despre problemele care pot să apară în legătură cu un divorț, reacțiile copiilor la separare și aspectele juridice legate de separare și divorț.

Mediatorul are obligația păstrării confidențialității cu privire la lucrurile care i se aduc la cunoștință în timpu medierii. Dacă mediatorul are suspiciuni privind lipsa acută de grijă sau abuz al copilului, acesta are totuși obligația de a notifica serviciul de protecție a copilului. Această obligație reiese din legea căsătoriilor art.26 și art. 26 a.

Excepții de la obligativitatea medierii

Nu este necesară prezentarea la mediere atunci când se solicită divorțul din cauza abuzurilor. Același lucru este valabil și atunci când căsătoria se desface pentru că a fost încheiată între persoane cu grad de rudenie apropiat, când este vorba de bigamie sau când tutorele legala intentează acțiune de desfacere a căsătoriei.

Există situații în care nu se face excepție de la mediere, dar în care medierea se poate face mai bine altfel:

  • de exemplu, în cazuri de uz de violență, este posibilă solicitarea medierii separate, astfel încât să vă prezentați la mediere la ore diferite.
  • dacă unul sau ambii părinți locuiesc în străinătate, acest aspect poate da un motiv întemeiat de exceptare de la mediere
  • dacă distanța de la domiciliu la biroul de mediere este foarte mare, este posibil să cereți mediere prin telefon.

Cererea de exceptare de la oligativitatea medierii se trimite biroului regional din cadrul Bufetat. Mediatorul va lua o decizie privind cererea de mediere prin telefon sau cererea de mediere separată.

sursa: skilsmisse.net


Intoarce-te la pagina principala ”DIVORȚUL ÎN NORVEGIA – CUM PROCEDEZ?”

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu