Educație Integrare Muncă

Obținerea autorizației de asistent medical generalist în Norvegia – condiții, documente necesare și informații utile.

Scris de Daniel Solheim
Introducere

În Norvegia, unele meserii sunt reglementate prin lege și cer, prin urmare, deținerea unei autorizații pentru a putea fi profesate. Meseria de asistent medical face parte din categoria meseriilor reglementate.

Direcția Națională de Sănătate este instituția care deține responsabilitatea pentru autorizarea asistenților medicali în Norvegia.

Dacă ai obținut profesia de asistent medical în altă țară și dorești să îți găsești un loc de muncă în calitate de asistent medical în Norvegia, va trebui să depui cerere la Direcția Națională de Sănătate (Helsedirektoratet) pentru obținerea autorizației de asistent medical.

Norvegia nu are o autorizație proprie pentru asistenți medicali specializați.


Cerința privind cunoștințele de limbă norvegiană

Toate persoanele care sunt angajate în sistemul de sănătate norvegian trebuie să facă dovada cunoștințelor de limbă norvegiană nivel B2, scris și oral.

Determinarea cerințelor lingvistice la nivel B2 este obligatorie în reglementările legale privind cerințele suplimentare pentru personalul medical cu studii din afara Spațiului SEE. Cerințe echivalente trebuie impuse și personalului medical care nu este prevăzut de reglementările suplimentare.

Personalul medical care poate face dovada cunoștințelor lingvistice de limbă norvegiană la nivel B2, trebuie să poată să se exprime clar și să se facă înțeles. De asemenea, trebuie să poată vorbi cu pacienți și cu colegi într-o asemenea manieră, care să garanteze siguranța pacientului.

Cerințele lingvistice ar trebui să se aplice întregului personal din domeniul sănătății, iar angajatorul are, de asemenea, posibilitate de a stabili cerințe lingvistice mai stricte decât nivelul B2.

Este deosebit de important ca personalul medical să se exprime clar și să se facă înțeles în contactul cu grupurile de persoane vulnerabile, de exemplu pacienții cu auz slab sau cu tulburări cognitive.

Este responsabilitatea angajatorului să se asigure că personalul medical vorbește și înțelege suficient de bine limba norvegiană pentru a oferi o asistență medicală adecvată.

Direcția Națională de Sănătate recomandă ca cerințe lingvistice similare să fie aplicate și personalului care este deja angajat în serviciul medical, dar care nu îndeplinește cerințele lingvistice la nivel B2.

Pentru noii angajați, de exemplu, poate exista condiția ca cerințele lingvistice să fie îndeplinite și documentate înainte de expirarea perioadei de probă.

Sursa: Helsedirektoratet.no


Obținerea autorizației pentru asistenți medicali generaliști cu formare profesională din UE/SEE

Cererea pentru obținerea autorizației de asistent medical se depune online pe site-ul Altinn.no.

Documentația necesară la depunerea cererii:

 1. Diploma de asistent medical generalist
 2. Foaia matricolă
 3. Adeverință care să facă dovada că formarea dvs. profesională este în conformitate cu cerințele minime stabilite în directiva UE privind calificările profesionale. O astfel de adeverință este denumită și ”Certificat de conformitate” . Această adeverință/certificat trebuie să fie emisă de autoritatea competentă din țara în care ați urmat formarea profesională și trebuie să fie emisă în limba engleză.

și

confirmarea statutului profesional – dreptul la profesie – în țara în care ați urmat formarea profesională și în orice alte țări din SEE. O astfel de confirmare este denumită și ”Certificat de statut profesional” (CCPS) sau ”Certificat de bună reputație”. Documentul trebuie să fie emis de autoritatea competentă din țara în care ați urmat formarea profesională sau din altă țară în care ați practicat profesia de asistent medical. Confirmarea trebuie să fie eliberată în limba engleză și nu poate fi mai veche de 3 luni la momentul trimiterii acesteia către Helsedirektoratet.

Trebuie să vă familiarizați cu ce fel de documente trebuie să atașați la cererea pentru obținerea autorizației. Vă rugăm să rețineți că, în anumite țări, eliberarea unor asemenea documente poate necesita prezența fizică la autoritatea competentă.

O prezentare generală a autorităților competente din țările europene poate fi găsită aici: Baza de date a profesiilor reglementate (europa.eu) iar pentru România aici: Informații generale Asistent medical generalist (în limba engleză).

Excepții pentru anumite țări:

Dacă aveți studii dintr-una din țările nordice, nu trebuie să procurați o astfel de confirmare.

Dacă aveți drepturi profesionale dintr-una din țările nordice, dar aveți studii dintr-o țară SEE sau din afara SEE, va trebui să prezentați confirmarea din țara în care ați făcut studiile.

Eventuală documentație suplimentară:

 1. Ar trebui să atașați autorizație (aprobare care arată că aveți dreptul de a practica profesia) din țara de studii și/sau din altă țară dacă o aveți.
 2. Același lucru este valabil și pentru documentația sub forma unui certificat care arată experiența de lucru relevantă după finalizarea studiilor. Certificatul trebuie să conțină informații despre tipul postului și al locului de muncă. În plus, certificatul trebuie:
   – Să fie eliberat pe un document cu antetul și/sau ștampila locului de muncă 
   – Să fie semnat de un manager la locul de muncă, de exemplu un șef de departament. Numele și funcția managerului trebuie introduse pe lângă semnătură. 
  – Să conțină informațiile de contact ale locului de muncă
Astfel trebuie să fie documentele dvs.
 • toate documentele trebuie să fie copii scanate ale documentului original, în format PDF. În cazul în care documentele originale sunt în culori, atunci și copiile scanate care vor fi atașate cererii trebuie să fie în culori. Fotografii ale documentelor nu sunt acceptate.
 • dacă documentul original conține mai multe pagini, atunci toate paginile scanate trebuie să fie colectate într-un singur fișier PDF, în ordinea corectă a paginilor.
 • Rotiți toate paginile în poziția corectă
 • Toate documentele originale care nu sunt în limba norvegiană, suedeză, daneză sau engleză, trebuie să fie traduse într-una din limbile amintite de către un traducător autorizat. Traducerea trebuie să fie adăugată la scan-urile documentului original în același fișier PDF.

ATENȚIE!

Documentele de studii (diplomă/diplomă de licență și foaia matricolă/supliment la diplomă) nu trebuie traduse, este suficient doar documentul original. În cazul în care este nevoie, Direcția Națională de Sănătate poate solicita traducerea documentelor de studii.

Cererea pentru obținerea autorizației de asistent medical se depune online pe site-ul altinn.no.

Apăsați butonul pentru a vă conecta la altinn.no pentru completarea formularului de cerere

ATENȚIE!

Solicitanții care nu dețin număr personal norvegian/număr provizoriu (D-number), trebuie să utilizeze o metodă de conectare alternativă pe altinn.no.

CONECTARE ALTERNATIVĂ

(pentru persoanele care nu dețin număr personal norvegian / D-number)

Completați formularul de înregistrare apoi apăsați ”Continue”

La cererea dvs. trebuie să atașați o copie scanată a pașaportului sau a cărții de identitate.

Numele și prenumele din formularul de cerere trebuie să se potrivească cu numele și prenumele din pașaport/carte de identitate și să fie scrise în aceeași ordine.

Manual pentru utilizarea Altinn.no – Cerera pentru obținerea autorizației (PDF, în limba engleză)

Taxa pentru procesarea cererii se plătește odată cu depunerea cererii.

Taxa pentru procesarea cererii este de 2.500 NOK.

(tarifele pentru procesarea cererilor de obținere a autorizațiilor și licențelor)

Durata procesării cererii este de 3 luni.

Durata procesării cazului poate fi prelungită în cazul în care cererea dvs. nu dispune de documentația necesară.

sursa: Direcția Națională de Sănătate / Helsedirektoratet

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu