Skatteetaten

Skattehjelpen – ce înseamnă și cine poate beneficia de această măsura

Scris de Daniel Solheim

Ajutorul fiscal (Skattehjelpen) este o program de îndrumare și asistență pentru cei care se află sau au trecut print-o situație de viață dificilă, astfel încât aceștia să fie capabili să își apere drepturile și să își îndeplinească obligațiile față de Administrația fiscală.

Ajutorul fiscal va contribui prin îndrumare și asistență acordată contribuabililor aflați în situații dificile, la a asigura că baza pentru stabilirea impozitelor și taxelor este în conformitate cu realitățile în fapt. Acest lucru poate implica, de exemplu, modificarea stabilirilor de taxe anterioare sau relaxarea cerințelor de impozite și taxe.

O condiție pentru a beneficia de asistență din partea Ajutorului fiscal este să demonstrezi voința de a obține documentația necesară pentru cazul tău și să poți face dovada unei situații dificile de viață.

Ce înseamnă o situație dificilă de viață ?

O situație dificilă de viață este considerată a fi prezentă atunci când există motive întemeiate care au dus la incapacitatea contribuabilului de a-și îndeplini obligațiile față de autoritățile fiscale.

Exemple de astfel de situații pot include:

  • boală gravă a contribuabilului sau a unui membru apropiat al familiei
  • perioadă petrecută în închisoare

Lista prezentată mai sus nu este exhaustivă, dar se va cere ca situația dificilă de viață să poată fi documentată.

Ajutorul fiscal va evalua fiecare caz în parte pentru a determina dacă solicitantul este eligibil pentru program sau nu.

Fiecare caz va fi evaluat individual.

Dacă soliciți accesul la programul de Ajutor Fiscal și Administrația fiscală apreciază că nu te îndeplinești condițiile pentru a beneficia de acest program, dosarul tău va fi trimis mai departe spre procesare normală.

Dacă ți se aprobă solicitarea de a accesa programul de Ajutor fiscal, vei beneficia de îndrumare personală și contact. Obiectivul este de a găsi soluții în cadrul legal care să îmbunătățească situația și să te facă să fii în stare să achiți impozitul corect și să îți poți onora obligațiile față de Administrația Fiscală.

Cum procedezi

Dacă consideri că ai dreptul la programul de Ajutor Fiscal, trebuie să ne trimiți o solicitare scrisă.

Solicitarea trebuie să conțină:

  • motivul pentru care nu ai depus anterior declarația fiscală, declarația de venituri din activități independente, declarația de TVA, notificarea de schimbare a domiciliului sau documente similare.
  • documentația privind veniturile și cheltuielile pentru anii fiscali respectivi
  • trebuie să explici din ce mijloace financiare ai trăit în acei ani fiscali
  • de asemenea, trebuie să faci dovada situației dificile de viață prin care ai trecut. Acest lucru poate fi făcut, de exemplu, printr-un certificat medical, confirmare de rezidență din partea unei instituții sau alte acte similare
  • dacă pretenția fiscală inițială se bazează pe activitatea comercială, declarația de TVA trebuie să fie completată pentru anul sau anii fiscali respectivi.

Conectează-te pentru a trimite solicitarea electronic:

Anexe:

Ca anexe la solicitare acceptăm:

  • formularul completat electronic
  • fotografii ale documentelor pe suport de hârtie făcute cu telefon/cameră
  • print-screen de pe calculator

Cerere trimisă prin poștă:

În cazul în care nu ne poți trimite solicitarea sau anexele pe cale electronică, va trebui să le trimiți prin poștă. Asta înseamnă că procesarea cererii necesita mai mult timp.

Poți trimite documentele la următoarea adresă:

SKATTEETATEN
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Sursa: www.skatteetaten.no – Skattehjelpen

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu