Integrare

Cum procedezi dacă dorești să intentezi un proces civil?

Scris de Daniel Solheim

Informație de pe site-ul Norges Domstoler (www.domstol.no)

Procesul civil

Ce trebuie să faci pentru a intenta un proces civil în fața instanței de judecată? Iată primii pași importanți pe care trebuie să îi faci într-un dosar cuprins în procedura civilă publică.

Primul pas
Notificare către partea opusă (pârât)

Cel care intentează procesul (petentul), trebuie mai întâi să trimită o notificare scrisă (citație) persoanei fizice sau juridice căreia i se intentează procesul. Acest lucru trebuie să se întâmple înainte ca dosarul să fie trimis instanței de judecată.

Notificarea scrisă trebuie să conțină informații despre:

 • revendicarea care se face de către petent (plata unei restanțe, redobândirea locului de muncă, daune materiale sau morale etc)
 • temeiul revendicării (sau motivarea acesteia)

Notificarea trebuie, de asemenea, să încurajeze cealaltă parte să ia o poziție cu privire la revendicarea prezentată și la temeiul acesteia.

Într-un răspuns rezonabil în scris, pârâtul trebuie să își explice punctul de vedere. Acest document trimis de către pârât se numește răspuns la notificare (întâmpinare).

În plus, ambele părți au următoarele obligații:

 • să informeze despre documente importante și probe despre care au cunoștință în caz
 • să verifice dacă conflictul poate fi soluționat prin bunăvoința ambelor părți

Dacă aceste obligații nu sunt respectate, acest lucru poate avea repercusiuni mai târziu asupra repartizării cheltuielilor de judecată (atât ale petentului cât și ale pârâtului).

Al doilea pas: consiliul de mediere (forliksrådet)

În cazul în care părțile nu ajung la un consens pe cont propriu, următorul pas poate fi aducerea cauzei în fața consiliului de mediere prin trimiterea unei reclamații de mediere (forliksklage). Consiliul de mediere convoacă părțile la o ședință în instanță. pentru a încerca soluționarea conflictului pe cale amiabilă (consens).

Dacă medierea nu are succes, judecătorul, care are rolul de mediator, poate judeca cazul dacă ambele părți sunt de acord. Dacă conflictul se referă la o sumă mai mică de 125.000 NOK, este suficient ca una din părți să solicite emiterea unei sentințe. Poți citi mai multe despre consiliul de mediere aici.

Nu toate cazurile de litigii civile trebuie să treacă prin consiliul de mediere.
În următoarele tipuri de cazuri, procesul poate fi intentat direct la instanța de judecată:

 • suma/prejudiciul în privința căruia nu sunteți de acord depășește 200.000 de coroane
 • ambele părți sunt reprezentate prin avocat
Citația în instanță

Dacă în urma medierii s-a pronunțat o sentință civilă cu care nu ești de acord, poți aduce cazul în fața instanței de judecată (tingrett) pentru o nouă judecată în termen de 30 de zile. În acest caz, trimiți sentința pe care ai primit-o la mediere instanței de judecată.

Trebuie să informezi instanța de faptul că dorești o revizuire a sentinței, să menționezi ce dorești să fie schimbat și ce crezi că este greșit în acea hotărâre a judecătorului de mediere. Instanța de judecată primește restul documentelor din dosar de la consiliul de mediere.

Este vorba de valori peste sub 250.000 NOK? Astfel de cazuri pot fi soluționate în procedură simplificată, sub forma unui proces cu revendicări reduse.

Tu intentezi procesul direct în fața curții de judecată prin a trimite, în scris, o citație (stevning). Citația trebuie să conțină, printre altele, numele instanței de judecată căreia îi este adresată, informații de contact ale părților și ale reprezentanților legali (avocați) ai acestora, o descriere exactă a revendicării în caz și rezultatul pe care ți-l dorești (påstanden).

Tu trebuie så motivezi revendicarea atât faptic cât și juridic și să precizezi care sunt probele pe care le vei prezenta instanței. Citația trebuie să ofere o bază pentru o procesare justă a cazului. Motivarea faptică și juridică trebuie să fie astfel concepută încât pârâtul (saksøkte) să poată lua o poziție față de revendicările prezentate și să se poată pregăti pentru proces. Citește mai multe în cap. 9-2 din Codul Civil.

În mod normal un avocat este cel care redactează citația. Dacă nu ai un avocat, poți citi aici mai multe despre modul în care poți aduce cazul în fața instanței fără avocat.

Când instanța de judecată a primit citația, judecătorul va verifica dacă aceasta îndeplinește cerințele legale prevăzute de Codul Civil. Dacă citația nu îndeplinește cerințele, cazul poate fi respins. Dacă este respins, acesta va fi trimis petentului (reclamantului) căruia i se impune un termen pentru a da un răspuns.

Taxa judiciară

În cele mai multe cazuri civile trebuie să achiți o taxă judiciară pentru a ți se judeca cazul. Unele cazuri sunt exceptate de la taxajudiciară, precum conflictele dintre părinți (foreldretvister), procesele de paternitate (farskapssaker) , anumite cazuri care intră sub incidența Legii chiriilor și cazurile de protecție a postului (stillingsvernsaker), intentate de către un angajat.

Cazurile civile în instanță au o taxă judiciară inițială de 5R (R=1.243 NOK la 1 ianuarie 2023) și include prima zi de dezbateri în instanță. Taxa judiciară crește cu 3R pentru fiecare zi de judecată până la ziua a 5-a inclusiv. De la a 6-a zi, taxa judiciară se majorează cu 4R în fiecare zi. Dacă dosarul a fost procesat la consiliul de mediere, plata se reduce cu 1.367 NOK (1,1R).

Răspunsul la citație (Întâmpinarea)

Pârâtul primește de obicei un termen de trei săptămâni pentru a trimite întâmpinarea. În întâmpinare, informezi dacă accepți revendicarea petentului sau nu, și ce fel de rezultat dorești prin sentință (påstand). Dacă întâmpinarea nu ajunge la instanță în limita termenului stabilit, instanța de judecată poate pronunța o sentință în absență.

Dacă pârâtul nu are avocat? Este posibil să vii cu o întâmpinare verbală în instanță, prin a te prezenta la proces.

Planul mai departe

Când întâmpinarea ajunge la instanța de judecată, aceasta elaborează un plan pentru procesarea cauzei împreună cu părțile (petent și pârât). Se poate întâmpla, de asemenea, ca părțile să fie convocate la o ședință de planificare a procesului (eventual o ședință la telefon) pentru a clarifica următoarele aspecte:

 • se dorește sau nu o mediere prin judecător?
 • care vor fi probele prezentate instanței?
 • cum se va desfășura probatoriul (prezentarea probelor)?
 • este nevoie de o inspecție la fața locului?
 • este nevoie de experți?
 • când va avea loc procesul propriu-zis?
Încheierea pregătirilor pentru proces

Înainte de începerea procesului în instanța de judecată, părțile trebuie să fie bine informate despre revendicări și probele care vor fi administrate în timpul procesului. Astfel, părțile își pot pregăti cauza în cel mai bun mod posibil. Dacă în timpul procesului este prezentată o probă despre care partea opusă nu a fost informată, instanța poate refuza prezentarea acelei probe sau poate amâna procesul.

Pregătirile pentru proces trebuie să fie încheiate cu două săptămâni înaintea procesului propriu-zis. Este un lucru obișnuit ca judecătorul de caz să solicite părților să trimită pledoariile în scris, acestea fiind, de regulă, publice. În aceste pledoarii de închidere trebuie să se facă o scurtă prezentare a revendicării, baza faptică și juridică, probele care vor fi administrate și o propunere de parcurs orar al procesului. Vezi Codul Civil cap. 9-10.

sursa: domstol.no


De reținut:

În procesele civile poți avea nevoie de serviciile unui avocat, de dorit un avocat cu experiență în speța în care se încadrează cazul tău (familie, dreptul muncii, litigii civile, etc).

Serviciile juridice prestate de avocat nu sunt gratuite.

De obicei, un avocat pe drept civil încheie cu tine un contract de colaborare care poate fi prelungit în funcție de situația procesului. Un avocat poate sa solicite un interpret calificat pentru a asigura comunicarea între el și client, în cazurile civile, și cheltuielile pentru interpret sunt acoperite tot de către client.

Recomandare:

Gândește-te bine dacă conflictul pentru care dorești să intentezi un proces ar putea fi soluționat pe cale amiabilă sau nu, dacă ai suficiente probe veridice pentru a îți susține afirmațiile și revendicările, indiferent dacă ești în postura de petent sau pârât și dacă riscul financiar la care te expui este justificabil.

În cazul în care pierzi procesul, ai de plătit și cheltuielile de avocat ale părții opuse, pe lângă cele ale avocatului tău, plus taxa judiciară și revendicările părții câștigătoare.

Și în cazurile civile ai posibilitatea de a contesta o sentință a primei instanțe, către Curtea de Apel eventual la Curtea Supremă de Justiție. Pentru curțile superioare de judecată taxa judiciară R este de 29.832.

sursa: domstol.no

Despre autor

Daniel Solheim

Sot, tata, pedagog social, contributor si traducator

Lasă un comentariu